Otevřeno nové dětské hřiště v areálu TJ Sokol!

V uplynulých měsících došlo k několika úpravám a realizaci nových staveb v areálu TJ Sokol. Přinášíme přehled těch nejzásadnějších s přiloženou fotodokumentací.

 

1) Výstavba nového dětského hřiště

Dlouhé roky si vedení TJ pohrávalo s myšlenkou vybudovat v areálu TJ Sokol dětské hřiště. Konečně se myšlenky staly realitou a v půlce října bylo zprovozněno zbrusu nové zábavní hřiště vedle hlavní budovy (hospody), které bylo financováno z rozpočtu Obce Kobeřice. Prvky, jako skluzavky, prolézačky, houpačky apod., dodala a namontovala firma Hřiště CZ s.r.o. z Brna. Po dohodě s vedením Obce zajistila TJ Sokol Kobeřice stavbu na podklad hřiště (likvidace staré žumpy, výstavba opěrné zdi, osazení obrubníky, příprava terénu apod.). Tyto práce byly financovány z části z Obce a zbytek bylo provedeno brigádnicky členy TJ Sokol Kobeřice. Vedení TJ Sokol velmi děkuje Obci Kobeřice za podporu při realizaci této stavby a rovněž svým členům a ostatním brigádníkům za skvěle odvedenou práci. Velké poděkování patří Ing. Jiřímu Oberherrovi, který na tyto práce za vedení TJ dohlížel. Věříme, že pobyt na tomto novém hřišti zpříjemní dětem a jejich rodičům čas strávený během návštěvy našeho krásného sportovního areálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Oprava střídaček na vrchním hřišti

Došlo rovněž k opravě střídaček na vrchním hřišti, které byly již v havarijním stavu. Nutno dodat, že velký vliv na poškození měl vandalismus a nešetrné zacházení. Ze střídaček se odstranilo staré zastřešení, které bylo poškozeno (díry, chybějící dílce). Celý rám se obrousil a natřel novým nátěrem. Vyměnily se poškozené sedačky. Poté se namontovalo nové zastřešení z polykarbonátu. Před ustavením střídaček se na jejich podkladě vybudovala plocha ze zámkové dlažby. Práce a materiál byly financovány z rozpočtu TJ Sokol Kobeřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Automatická závlaha – nádrž

Dodělala se vodárna – dozdění štítu a fasáda na celé vodárně. Nad hlavní nádrži se vybudovala střecha, aby se zabránilo poškození nádrže. Nádrž je jen z plastu a některé děti to svádělo, aby po nádrži chodily. Hrozilo nebezpečí poškození nádrže a úrazu. Okolí nádrže se přisypalo zeminou a zasela se tráva. Práce a materiál byly financovány z rozpočtu TJ Sokol Kobeřice. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení TJ Sokol Kobeřice děkuje všem zainteresovaným, kteří se na těchto pracích podíleli. Předně bychom chtěli poděkovat členům VV TJ Sokol Ing. Oberherrovi, Ing. Krautwurstovi a Hubertu Jaškovi, kteří se přičinili nejvíce. Velmi si toho vážíme a děkujeme za jejich pomoc a obětavou práci! Realizací těchto úprav a staveb došlo k dalšímu zkrášlení již tak krásného areálu TJ Sokol Kobeřice!

Sdílet

Další příspěvky

Odpovědět