PRONÁJEM TENISOVÝCH KURTŮ

  • Členové tenisového oddílu platí 300 Kč za rok při rezervaci kurtu 2 hodin týdně. Podmínkou je odpracování 12 brigádnických hodin ročně.
  • V případě neodpracování 12 brigádnických hodin platí členové tenisového oddílu 600 Kč.
  • Cena za pronájem tenisového kurtu pro nečleny tenisového oddílu činí 50 Kč/hod bez ohledu na věk hráče. Pokud hraje člen TO s nečlenem TO, tak nečlen platí 25 Kč/hod.

Rezervace u Jiřího Slivky – mob. 605 311 399

 

PRONÁJEM VOLEJBALOVÝCH KURTŮ

  • Členové volejbalového oddílu mají oba kurty pravidelně rezervovány v úterý a ve čtvrtek od 18 do 21 hodin.
  • Cena za pronájem kurtu činí 100 Kč/hod bez ohledu na počet hráčů a jejich věk.

Objednat u Hanky Jurčkové – mob. 733 659 086