Historie tenisu

 

Tenis se hrál v Kobeřicích již od roku 2000. V roce 2002 se podařilo zahájit v obci výstavbu tenisových kurtů. V květnu 2003 byl oficiálně ustaven z iniciativy Ing. Petra Krauta a některých dalších hráčů tenisový klub TJ Sokol Kobeřice, který zanedlouho vykazoval 38 členů. Mnozí z nich pomáhali při dokončovacích pracích při budování kurtů – zejména při terénních úpravách.

V roce 2004 byly kurty dány do užívání a ve dnech 26. – 27. 8. toho roku se zde již konal turnaj o přeborníka tenisu v obci. Tyto turnaje se konaly každoročně a jejich 6. ročník se uskutečnil 29. 8. 2009. Zvítězil v něm Ing. Petr Kraut, druhý skončil Pavel Lukovič a třetí Tomáš Kubný. Tyto turnaje pokračovaly i v dalších letech – v roce 2010 proběhly dokonce dva. Rovněž členové tenisového oddílu se každoročně podílejí na pořádání sportovní slavnosti.