Historie volejbalu

 

Počátky ženského volejbalu v Kobeřicích se datují od roku 1973, kdy byl při základní škole založen kroužek volejbalu pod vedením Güntera Sniehotty, který však měl trvání jen asi dva roky. Poté některé členky volejbalového kroužku (bývalé žačky), vytvořily oddíl dorostenek a později i žen při TJ Sokol Kobeřice a přihlásily se k soutěžní činnosti. V okresním přeboru obsazovaly místa většinou ve druhé polovině tabulky, zdaleka ne však místa poslední. K tehdejším hráčkám patřily Jana Obrusníková, Helena a Gertruda Buchtovy, Renata Trušinová, Jana Kočí, Anna Kocurová, Rita Uličková a další. Později, s odchodem některých hráček na mateřskou dovolenou či na studia do jiného prostředí, oddíl volejbalu žen na nějaký čas zanikl.

Znovu byl obnoven v roce 1984, kdy od září začaly v tělocvičně ZŠ opět tréninky pod odborným vedením tělocvikáře p. učitele Pavlíčka. Hned následující jaro 1985 znamenalo opětné přihlášení do soutěží. K bývalým volejbalistkám se přidaly mladé matky i talentované posily, např. Milena Slovíková, Pavla Lasáková, Marcela Halfarová, Ilona Šímová, Eva Vránová, Monika Kašná, Hana Sekelová, Blanka a Andrea Horské, Monika Šímová, Michaela a Táňa Bočkovy, Libuše Watzlawiková, Jarka Kocurová, Miluše Václavíková, Miluše Buchtová. Pan Pavlíček vedl oddíl volejbalu do roku 1992, a poté se odstěhoval z Kobeřic, založil volejbalový oddíl v Sudicích, jeden z našich nynějších soupeřů.

Následující roky jsme trénovaly a hrály okresní soutěže samy. Výsledky byly střídavé, většinou ve středu tabulky, v závislosti na momentálním složení hrajícího mužstva. Přibyly další hráčky – Martina Latková, Ivana Kubná, Regina Wernerová, Eva Válečková, Barbara Stuchlíková.