HOSPODAŘENÍ TJ SOKOL KOBEŘICE ZA ROK 2015

Tělovýchovná jednota je největší složkou svého druhu v obci. Členská základna čítala v roce 2015 celkem 375 členů. Žádný jiný spolek v obci nemá tak širokou členskou základnu. Z celkového počtu členů zaujímá významnou část mládež, přesněji řečeno ve věku do 19 let je to více než 100 dětí a mladistvých.

Fakt, že je TJ největší složkou, se odráží rovněž na přidělených finančních prostředcích ze strany Obce Kobeřice, která je hlavním partnerem sportu u nás. Dotace, kterou obec přidělila TJ Sokol pro rok 2015, činila 499 000 Kč. Finance byly použity zejména na hospodaření složky, podporu mládeže a ostatních sportovců.

Pro přehled a transparentnost využívání finančních prostředků z obecních dotací předkládáme výčet výdajů za rok 2015.

Přehled hlavních výdajů za rok 2015:

 • elektřina 32 000 Kč,
 • plyn 35 000 Kč,
 • voda 35 000 Kč,
 • hnojení 50 000 Kč (dvě hřiště),
 • postřiky 15 000 Kč (dvě hřiště),
 • sekání trávy 25 000 Kč,
 • doprava oddílů 190 000 Kč! (muži A, B, dorost, st. a ml. žáci, st. a ml. přípravka),
 • startovné na turnaje 20 000 Kč,
 • údržba 32 000 Kč (nátěry, antuka, malování…),
 • sportovní vybavení 45 000 Kč (míče, dresy, sportovní pomůcky…),
 • pronájem umělé trávy 20 000 Kč (v zimních měsících, abychom neničili naše plochy, jejichž oprava by stála daleko více prostředků).

Je třeba si uvědomit, že celkové roční výdaje TJ Sokol jsou však daleko vyšší (za rok 2015 přes 1 milion Kč), takže více než polovinu prostředků si TJ musí zajistit z jiných zdrojů (sponzorství, dotace, výtěžek ze sportovní slavnosti aj.). Proto bychom touto cestou rádi poděkovali všem sponzorům a partnerům, kteří jakkoliv přispívají na chod a fungování TJ Sokol Kobeřice.

TJ Sokol musíme vnímat jako obecní spolek, ve kterém je možná právě vaše dítě nebo vnouče zaregistrováno a je mu umožněno se rozvíjet a smysluplně trávit volný čas.

Některým lidem je však právě díky této podpoře ze strany obce TJ Sokol trnem v oku. Ale každý racionálně smýšlející člověk by si měl uvědomit, že tyto peníze putují do obecního majetku a do rozvoje naší mládeže. Vložené prostředky jsou využívány transparentně (byl několikrát proveden audit bez shledání vážných nedostatků), což lze reálně vidět na současné podobě celého areálu TJ, který patří k nejhezčím v širokém okolí, a také na výsledcích a aktivitách jednotlivých mužstev a oddílů. Vždyť čtyři naše fotbalová mužstva reprezentují a dělají reklamu TJ Sokol, potažmo obci, v krajských soutěžích, závody našeho atletického oddílu jsou známy nejen v kraji a ČR, ale i v zahraničí. V tomto případě musí platit pravidlo přímé úměry, takže šířce členské základny by měla odpovídat i výše podpory spolku ze strany obce.

Jsme si plně vědomi, že bez podpory obce by TJ mohla jen stěží fungovat. Za tuto podporu naší obci proto touto cestou srdečně děkujeme!

 

                                                                                                                  Mgr. Petr Stuchlík, člen VV TJ Sokol

                                                                                                                  Ing. Jiří Oberherr, sekretář TJ Sokol