No image

V neděli 29. listopadu 2020 se významného životního jubilea, 70 let, dožívá pan Hubert Jašek. Tento bývalý dlouholetý místostarosta obce Kobeřice je rovněž stávajícím členem výkonného výboru TJ Sokol Kobeřice a předsedou atletického oddílu TJ. V minulosti zastával rovněž funkci předsedy TJ Sokol. K jeho životnímu jubileu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, Boží požehnání a především mu děkujeme za dlouholetou obětavou práci pro naši obec, potažmo pro TJ Sokol. Vše nejlepší Huberte!!!

 

Výkonný výbor TJ Sokol Kobeřice

Sdílet