ČLENSKÁ ZÁKLADNA TJ SOKOL KOBEŘICE

Tělovýchovná jednota je již dlouhodobě největší složkou svého druhu v obci. Členská základna čítala v roce 2015 celkem 375 členů. Žádný jiný spolek v obci nemá tak širokou členskou základnu. Z celkového počtu členů zaujímá významnou část mládež, přesněji řečeno ve věku do 19 let je to více než 100 dětí a mladistvých.

TJ Sokol musíme vnímat jako obecní spolek, ve kterém je možná právě vaše dítě nebo vnouče zaregistrováno a je mu umožněno se rozvíjet a smysluplně trávit volný čas. V tomto ohledu je třeba zmínit, že trenéři a ostatní členové realizačních týmů se v rámci sportovních aktivit konaných pod hlavičkou TJ do jisté míry podílejí na výchově a dotváření osobnosti každého jedince. Zajišťují tak několikrát za týden aktivní vyplnění volného času dětí, snaží se je vést ke zdravému životnímu stylu, prohlubovat v nich přirozené pohybové dovednosti a motorická učení, neboť každodenní pohyb bohužel není v dnešní době u dětí nic automatického.

Většina tréninků, utkání, závodů a jiných aktivit probíhá v areálu TJ Sokol. Děti a ostatní sportovci využívají plochy, které se snažíme udržovat tak, aby byly k těmto aktivitám dobře připraveny, využívají šatny (voda, plyn, elektřina) a sportovní pomůcky a vybavení (dresy, míče, tréninkové potřeby). Také díky těmto faktorům je jednou ročně vybírán členský příspěvek. Na Valné hromadě 2016 byla schválena nová výše členských příspěvků.

Výše členských příspěvků pro rok 2016

Aktivní členové – muži 200 Kč

                         – ženy, studenti, děti 100 Kč

Neaktivní muži, ženy, důchodci do 70 let 100 Kč

Důchodci nad 70 let zdarma.

Počet členů za rok 2015

0-14 let                57

15-19 let              44

19-60 let            202

Nad 60 let            72

                                                                                                                 Mgr. Petr Stuchlík, člen VV TJ Sokol