Současnost

V současné době, v roce 2016, má nohejbalové mužstvo Kobeřic celkem 18 členů. Scházíme se pravidelně, a to v létě (v pátek a v neděli na hřišti v areálu TJ Sokol), a v zimě (ve středu) ve školní tělocvičně. Nadále pořádáme vánoční a letní turnaje. Už 3 rokem hrajeme okresní přebor se slušnými výsledky. Podílíme se na pořádání letní sportovní slavnosti, kdy zajišťujeme obsluhu ve stáncích. Při domácích utkáních našeho fotbalového „A“ mužstva rovněž zajišťujeme občerstvení pro fanoušky v areálu nohejbalového kurtu. Již několik let využíváme nové zázemí v čele s krásnou dřevěnicí s přístřeškem, pod kterým máme posezení.

Historie

Psal se rok 1990, když parta bývalých cvičenců spartakiády přišla s myšlenkou založit, zatím v Kobeřicích chybějící, sportovní činnost- nohejbal. U zrodu tohoto odvětví stanul p. Horst Jurček spolu s dalšími nadšenci. Vzhledem k tomu, že se tato myšlenka objevila koncem roku, první společné trénování začalo v listopadu v tělocvičně základní školy. Postupně se rozrůstal zájem o tento sport a počet členů se zvýšil na deset. V následujícím roce se ihned rozběhla akce na vybudování nohejbalového hřiště, na niž obdrželi no-hejbalisté finanční pomoc z prostředků Sokola Kobeřice.

Hlavní podíl na vybudování hřiště však měli členové oddílu, kteří zde obětavě odpracovali spoustu hodin. Výsledek však stál za to. Na nevyužitém prostoru vyrostl krásný sportovní stánek pro nohejbal a volejbal a tím došlo i k zvelebení celkového areálu Sokola Kobeřice. Již v tomto roce se organizovaly první turnaje a získávaly první zkušenosti. Největší popularitu má vánoční turnaj, který se pořádá doposud každým rokem, je vždy plně obsazován a naše mužstvo získává pravidelně přední místa. Zvelebování našeho areálu pokračovalo i v následujícím roce 1992, kdy jsme se zúčastnili turnaje okresního přeboru a postoupili do oblastního přeboru. Pro členy oddílu a jejich rodinné příslušníky jsme uspořádali dva společenské večírky.

I v roce 1993 se upravoval náš areál, byl proveden nátěr plotu a natažena nová antuka. Pořádali jsme okresní přebor mužů a zúčastnili se oblastního turnaje v Přerově. V roce 1994 jsme zajistili zavlažování nohejbalového kurtu a položení dlaždic. Taktéž v tomto roce jsme uspořádali jak místní turnaj v nohejbalu, za účasti 10 družstev, tak i okresní přebor. Rovněž jsme se zúčastnili oblastní soutěže v Novém Jičíně. Na turnaj hráčů nad 40 let v Kojetíně jsme vyslali jedno družstvo. Ze společenských akcí jsme poprvé zorganizovali, na obnovu tradic, akci „Hanys fojer“ a společenské večírky pro naše členy. Pokračovalo se ve zvelebování areálu. V následujícím roce 1995 jsme se zúčastnili turnaje ve Velké Polomi a uspořádali místní turnaj, okresní přebor a vánoční turnaj. Pokračovala společenská setkání členů a jejich rodinných příslušníků. V roce 1996 jsme se zúčastnili turnaje ve Velké Polomi, zorganizovali místní turnaj, okresní turnaj a tradiční vánoční turnaj. Ve společenské činnosti jsme uspořádali oslavu “ Svátku matek“,“ Kácení máje“ a „Hanys fojer“. Dále jsme vylepšovali prostředí našeho areálu. Obdobné společenské akce byly uspořádány i v roce 1997. Ve sportovní činnosti jsme se tradičně zúčastnili turnaje ve Velké Polomi, oblastní soutěže v Kojetíně a uspořádali místní a okresní přebor a vánoční turnaj. Počet členů vzrostl na 18.

V roce 1998 jsme pokračovali ve sportovní činnosti a to účastí na okresním turnaji u nás, oblastní soutěží v Kojetíně a na tradičním vánočním turnaji. Pokračovali jsme v pořádání společenských akcí z uplynulých let. Hodně času bylo věnováno údržbě a úpravám areálu, který se během let stal jedním z nejlépe vyhlížejících, takže nám jej mohou závidět i okolní vesnice.

V roce 2010 jsme zvítězili v okresním přeboru II. třídy. Do soutěže bylo přihlášeno 12 mužstev, z nichž jsme se umístili na 5. příčce. V témže roce jsme odehráli 5 turnajů u nás a 2 ve Staříči. Na sportovní slavnosti se uskutečnil turnaj starších hochů, a to u příležitosti 14. ročníku Memoriálu Bernarda Václavíka, kterého se zúčastnilo 5 mužstev. V prosinci jsme uspořádali 20. ročník vánočního turnaje v Kobeřicích, do kterého se zapojilo 12 mužstev.