Nový výkonný výbor a předseda TJ Sokol Kobeřice

V sobotu 27. ledna 2024 proběhla za přítomnosti zástupců Obce Kobeřice a Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě výroční Valná hromada TJ Sokol Kobeřice. Stávajícímu výkonnému výboru skončil čtyřletý volební mandát, proto byla hlavním bodem volba nového výboru a předsedy.

Do nového výkonného výboru pro volební období 2024-2028 byli navrženi  a zvoleni:

Petr Schlischka, Karel Gilar, Ing. Pavel Krautwurst, Ing. Tomáš Jašek, Ing. Jiří Oberherr, Bc. Jan Christoph, Mgr. Petr Stuchlík, Ing. Hana Hahnová, Mgr. Marie Buchtová, Jan Stuchlík, Ing. Jan Čujek, Hubert Jašek a Daniel Latka.

Novým předsedou TJ Sokol Kobeřice byl Valnou hromadou ve veřejné volbě zvolen Mgr. Petr Stuchlík.

Kontrolní komise bude pracovat ve složení: Ing. Jiří Zbořil (předseda), Pavel Harazim, Ing. Marek Vidlák.

Nově zvolenému výkonnému výboru, předsedovi a kontrolní komisi přejeme hodně úspěchů a sil v novém čtyřletém volebním období!

Výkonný výbor TJ Sokol Kobeřice by chtěl touto cestou velmi poděkovat členům minulého VV a kontrolní komise za obětavou práci. Bývalému předsedovi Martinovi Halfarovi děkuje za 8 letou službu ve funkci předsedy TJ Sokol Kobeřice a předešlou 12 letou práci ve výkonném výboru. Dále bychom velmi rádi poděkovali dlouholetému členu VV panu Josefu Halfarovi za téměř 40 letou oddanou práci pro TJ. Ing. Lukáši Jaškovi děkujeme za 12 letou službu ve výkonném výboru, Marcelovi Herichovi za poslední 4 roky ve VV.

Všem jmenovaným ještě jednou velmi děkujeme a přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let!

Valná hromada na svém zasedání rovněž odsouhlasila navýšení členských příspěvků v aktuální výši: aktivní muži 400 Kč/rok, ženy, mládež a neaktivní muži do 69 let 300 Kč/rok, nad 70 let bez poplatku.

 

Sdílet