V sobotu 2.3.2019 proběhla v Pohostinství Na Hřišti tradiční výroční Valná hromada, v tomto roce při 95 letému výročí od založení TJ. Na začátku byli předsedajícím VH Ing. Jiřím Oberherrem přivítáni všichni přítomni členové a hosté, starosta obce Ing. Lukáš Kubný a zástupce krajského fotbalového svazu Ing. Petr Kašný. Po úvodních nezbytných formalitách, jako zvolení jednotlivých komisí a bodů VH si vzal slovo předseda TJ pan Martin Halfar, který ve svém proslovu shrnul uplynulý rok 2018, ve kterém se snažil zrekapitulovat, co se během tohoto období podařilo zrealizovat (např. rekonstrukce zasedací místnosti a kuchyňky, oprava nádrže a střídaček na horním hřišti, výstavba nového dětského hřiště v areálu TJ, výroba nových reklamních a propagačních předmětu se symboly TJ Sokol a další). Neopomněl také zmínit tradiční Sportovní slavnost, jejímž hlavním vrcholem bylo vystoupení populární kapely No Name. Na závěr poděkoval všem členům výboru a dalším lidem, kteří se podílejí na chodu TJ. Velké poděkování patřilo všem sponzorům a hlavně Obci Kobeřice, bez jejíž podpory by TJ nemohla fungovat. 
Dalším bodem bylo přednesení referátů o činnosti jednotlivými zástupci týmů a oddílů TJ. Poté si vzali slovo Ing. Petr Kašný a starosta Ing. Lukáš Kubný, kteří vyjádřili podporu TJ, poděkovali za reprezentaci a popřáli hodně úspěchů do dalšího období. 
Závěrem proběhla diskuze k daným tématům a ukončení VH společnou večeří.
 
Fotky:
 

Sdílet

Další příspěvky

Leave us a reply